ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ครูต้นแบบบูรณาการ……วิเชียร ไชยบัง

ครูต้นแบบบูรณาการ……วิเชียร  ไชยบัง
คมความคิด คนไทย หัวคิดสร้างสรรค์”  รายการวาระประเทศไทย State of the Nation

สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และข้อมูลที่รายรอบเราอยู่ก็มากมายจนยากแก่การจัดการ แล้วคนรุ่นใหม่ๆ ก็จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ยากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือ "ให้การเรียนรู้"
เราสามารถสร้างความรู้และการใฝ่รู้ให้กับเด็กได้โดยที่พื้นฐานของเด็กนั้นอาจ ไม่เท่ากัน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการฝังรากลึกให้กับเด็กตั้งแต่ยังเด็กจะ สามารถทำให้องค์ความรู้นั้นติดตัวและเพิ่มดีกรีความฉลาดให้กับเด็กไปจนโต
 
การเรียนรู้ต้องเกิดจากภายในของแต่ละบุคคลและผู้คนรอบข้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ชุดหนึ่งที่ใช้ได้สำหรับโลกที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

และท่ามกลางสังคมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบันนี้  ไม่มีบุคคลใดที่ไม่ประสบกับปัญหา  แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองปัญหาอย่างไร ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาคือหนึ่งการเรียนรู้  และถ้าหากเราไม่มีปัญหาก็เท่ากับว่าเราไม่มีอะไรทำ  เราสามารถแก้ปัญหาได้หลายทางและทางที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้เลือกและพยายามทำคือการเรียนรู้จากปัญหานั้น

"เราต้องการให้การเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสรับรู้สิ่งนั้นด้วยตนเอง  สร้างให้นักเรียนเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ"

ซึ่งความคิดในการใคร่ครวญและเรียนรู้นี้ต้องแยกออกให้เป็น 2 ทางคือความคิดภายนอกและความคิดภายใน ความคิดภายนอกคือความคิดที่มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆ การให้เหตุผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและความรู้ข้างนอกทั่วไป ส่วนความคิดภายในคือความคิดที่รู้ตัว  ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอยากให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
  
ครูใหญ่วิเชียรกล่าวว่าสิ่งที่คาดหวัง คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาทั่วประเทศไทยที่ทำให้ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้  ทั้งผู้รับการศึกษาและผู้ให้การศึกษาโดยมุ่งสร้างสุขภาวะทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น