ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

บทเรียนเพื่อการมองไกลกว่าเป้าหมายอันตื้นเขิน

ต้นปี2552 เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดีเซล  ราคาลิตรละ 42 บาท คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ครูและเด็กๆ ชั้น ป.5 จึงคิดทำน้ำมันไบโอดีเซลโดยร่วมกันพัฒนาหน่วยการเรียน "ไบโอโซฮอร์กู้ชาติ"  กว่าที่เด็กๆ จะเข้าใจและสามารถทำไบโอดีเซลสำเร็จต้องใช้เวลากว่า 5 สัปดาห์  เด็กๆ ดีใจมากที่สามารถทำสิ่งที่ไม่นึกฝันว่าจะทำได้เองให้สำเร็จได้  หลังจากนั้นเด็กๆ ก็ค้นคว้าหาวิธีการที่สามารถทำให้ได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  เมื่อเด็กกลุ่มนี้ขึ้นชั้น ป.6 โรงเรียนฯ กำหนดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการประกอบการเบื้องต้น เด็กๆ กลุุ่มนี้จึงรวมกันเป็นผู้ประกอบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว จำหน่ายให้ผู้ปกครองที่ใช้รถไถนา
  วาบความคิดตามมาเมื่อมองไกลออกไป  เรายังสอนให้เด็กๆ กระทำการเพื่อตอบสนองตัวเองอย่างกระแสบริโภคนิยม  แทนที่ที่จะเรียนรู้เพื่อก้าวพ้นไปสู่การลดการใช้พลังงานลงหรือการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
   หน่วย "ขยะ" เช่นกัน  บางกิจกรรมเช่นการนำขยะมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อื่น เป้าหมายระยะอันใกล้ดีหลายอย่างเท่าที่ทุกคนคิดออก  แต่เมื่อมองไปไกลกว่ากลับพบว่าวิธีนั้นไม่ได้ทำให้ขยะลดลงทั้งทางต้นทางและปลายทาง  ขยะได้เปลี่ยนรูปให้จัดการได้อยากขึ้นไปอีก
   ยังมีเรื่องที่ต้องได้ใคร่ครวญกันอีกเยอะ เพื่อก้าวข้ามกำแพงของเป้าหมายอันตื้นเขิน