ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

ชื่อรุ่น ของนักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

รุ่น 8 เวฬุการ
ก่อเกิด ต่อจาก กอเดียว
เกาะเกี่ยว กอแกน แก่นสาน
สืบต่อ กอฝัน “เวฬุการ”
สร้างศานต์ น้อมนร ปฐวี

รุ่น7 ONENESS (หนึ่งอนันตกาล)
ขณะที่อดีตคืออนาคต
ขณะที่กลางคืนคือกลางวัน
ขณะที่ฉันคือเธอและเธอก็คือฉัน
ขณะนั้นเราคือ "หนึ่งอนันตกาล"


รุ่น6 วิจิตศิรา (สายธารแห่งการรู้แจ้ง)
ดั่งศิรา รินราด พื้นผาดแห้ง
ดั่งศิรา แหล่งชุบนรา มิอาสัญ
ดั่งศิรา ก่อกำเนิด สรรพชีวัน
ดั่งศิรา สรวงสวรรค์ นิรันดร์วิจิต

รุ่น5 คีตกาล
"คีตกาล" บรรสานพร้อม บรรเลง
สรรเส็ง สัพพัญญู สุ่ศานต์
เห่รัก ห่มทั่วหล้า จันทรากาล
นิตย์นาน มิสูญเสียง สำเนียงงาม

รุ่น4 ประกายมาศ
เกิดจากมาศ จึ่งเป็น "ประกายมาศ"
ใจผุดผาด ผ่องแผ้ว ดั่งแก้วใส
เป็นน้ำทิพย์ ชโลมหล้า คู่ฟ้าไทย
รินไหล มิแห้งหาย จากใจชน


รุ่น3 แสงแห่งกาญจน์
ดั่งผืนภพสงบรับสรรพสิ่ง
ดั่งน้ำนิ่งสดับรับสรรพเสียง
ดั่งป่าใหญ่โอบกอดหล้าคู่ฟ้าเคียง
รองเรืองมิราแรง แสงแห่งกาญจน์

รุ่น2 เมล็ดพันธุ์ของวันพรุ่ง   
กลางเดือนมีนาคมวันสิ้นปีการศึกษา พี่ๆ ชั้น ป.6 เพิ่งจบจากไป
นักเรียนชั้นอื่นก็ปิดเรียน โต๊ะเรียนว่างเปล่า ห้องเรียนก็เงียบเหงา
ความเงียบได้กลืนกินทุกอย่างในโรงเรียน เหมือนโลกได้หยุดหายใจลงชั่วขณะ
แต่ความเงียบก็ไม่อาจทนอยู่นาน
เมื่อยอดอ่อนของต้นจานได้ผลิออก ดอกอินทนิลก็ค่อยๆ แย้มบานเช่นกัน
ฉับพลันนั้นบทเพลงอันเพราะพริ้งจากการขับขานของจักจั่นเรไรก็ดังระงม
วันนี้ ....ไม่ใช่การจากลา
แต่เป็นวันแห่งฤดูกาลใหม่ที่กำลังเริ่มต้น
เธอเป็นความหวัง
เพราะเธอคือเมล็ดพันธุ์ของวันพรุ่ง

รุ่น1 ลมหายใจของกาลเวลา
ลมหายใจแม้เพียงแผ่วเบา แต่หมายถึงการมีชีวิต