ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คำสัญญา

คำสัญญา
สัญญาเป็นเครื่องมือ ช่วยรับประกันความเสี่ยงให้กับอีกฝ่ายเป็นการสร้างความเชื่อใจที่มาจากภายนอก แต่ละคนที่พูดว่าฉันหรือผมขอสัญญา ประโยคนั้นกลับให้น้ำหนักต่อความเชื่อใจจากแต่ละคนได้ไม่เท่ากัน คู่สัญญาจะประเมินจากปูมหลัง จากบุคลิกภาพ จากภาษากายหรือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอื่นๆ แต่ที่สำคัญที่สุดของการประเมินความน่าเชื่อถือต่อคู่สัญญาคือการประเมินจากปูมหลังที่เป็นค่าเฉลี่ยของคนคนนั้นที่เคยผิดสัญญา 
อย่าใช้คำว่าสัญญาบ่อยแม้กับเรื่องเล็กน้อยเพราะถ้าเราผิดสัญญาแม้กับเรื่องเล็กน้อยนั้นๆ ก็นับเป็นจำนวนครั้งของการผิดสัญญาซึ่งจะถูกประมวลเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ดี คนที่มีค่าเฉลี่ยของการผิดสัญญาสูงก็จะได้รับความเชื่อใจน้อยและความนับถือก็จะน้อยลงด้วย
สำหรับเด็กคำสัญญาไม่มีเรื่องเล็กน้อยทุกคำสัญญามีความหมายและควรค่าต่อการจดจ่อเฝ้ารอ
..
ผมเพิ่งอ่าน..เรื่องนี้เขียนขึ้นปี ค.ศ.1939 ปีเดียวกันที่ผู้เขียนจะเสียชีวิตด้วยวัย45ปี
เรื่องนี้สะท้อนชีวิตของคนเร่ร่อนติดเหล้าที่พยามยามกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนเองด้วยการพยายามจะทำตามคำมั่นสัญญาที่ตนได้ให้ไว้ การทำตามคำมั่นสัญญาคือหนทางเดียวเท่านั้นที่เขาพอที่จะได้รับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ แต่..การรักษาคำพูดนี้ก็ไม่ง่ายเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น