ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเดินทางนอกกะลา Model

โดยนัย....การศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อการครอบ และคุมคน แต่ การเรียนรู้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากอวิชาและส่ิงครอบทั้งมวล : วิเชียร  ไชยบัง (18 มิ.ย. 2555)
การเดินทางนอกกะลา Model : 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เคาะกะลา.......เพื่อให้อยาก
ก.ย. 2553   

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น และคณะผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

แง้มกะลา.......เพื่อให้เลือก
ธ.ค. 2553
  

นายกฯ รองนายกฯ + ประธานสภา + ผอ.สำนัก + ผู้บริหารโรงเรียนและรองฯทั้ง 11 โรงเรียน อบรม  3 วัน  หลักสูตร “Leadership และ กรอบความคิดใหม่ทางการศึกษา

หงายกะลา 1...เปิดรับ เปิดรู้ เรียนรู้ด้วยหัวใจ
มี.ค. 2554
  

ผอ. 4 โรงเรียนในสังกัดเทสบาลนครขอนแก่น + ผอ.สำนักการศึกษา + ตัวแทนฝ่ายบริหารของเทศบาล  อบรม 5 วัน หลักสูตร School  Leadership และ สร้างภาพรวมความเข้าใจในการจัดการศึกษาทุกมิติ

มี.ค. เม.ย. 2554
  

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของแต่ละโรงเรียน อบรม 5 วัน  หลักสูตร ทีม / OD - Organization Development / กรอบคิด /ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ BBL - Brain based Learning / PBL - Problem based Learning / จิตศึกษา / การพัฒนาการคิด /การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC-Professional Learning Communities )

หงายกะลา 2  พัฒนาความเข้าและทักษะ แบบ เจาะลึก
มิ.ย. - ส.ค. 2554
 

ครูกลุ่มสาระต่างๆ ที่สนใจและทางโรงเรียนเห็นว่าจำเป็น มาอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใข หลักสูตรละ 2 วัน  ได้แก่  คณิตศาสตร์นอกกะลา  ภาษาไทยนอกกะลา  ภาษาอังกฤษนอกกะลา อนุบาลศึกษา หน่วยบูรณาการ PBL (Problem based Learning) จิตศึกษา

พ.ค.2554 - มี.ค.2555   

เริ่มดำเนินการ และ สร้างกระบวนการ PLC - Professional Learning Communities

พ.ค. 2554
  นิเทศติดตาม เยี่ยมสำรวจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยคณะครูลำปลายมาศพัฒนาครั้งที่ 1

ก.ค. 2554  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูหัวหน้าระดับชั้น (Key man) ของทุกระดับงาน : 5 วัน
- นิเทศติดตาม เยี่ยมสำรวจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคณะครูลำปลายมาศพัฒนาครั้งที่ 2

ก.ย. ต.ค. 2554 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน และเพิ่มพูนทักษะ (PLC
- Professional Learning Communities) 3 วัน
 
พ.ย. 2554
 

- นิเทศติดตาม เยี่ยมสำรวจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคณะครูลำปลายมาศพัฒนาครั้งที่  3
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน และเพิ่มพูนทักษะ (PLC - Professional Learning Communities) 3 วัน
 
ม.ค. 2555.  นิเทศและติดตามโดยคณะครูลำปลายมาศพัฒนา 4

มี.ค. 2555

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน และเพิ่มพูนทักษะ PBL - Problem based Learning / PLC - Professional Learning Communities : 3 วัน
                   

- แต่ละโรงเรียนปรับหลักสูตร  หน่วยการเรียน  ตารางเวลาการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้เหมาะสม ลงตัวกับสภาพโรงเรียนของตนเอง
 
พ.ค.2555 - มี.ค 2556   

ครูใหม่ของเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 3 คน มาเรียนรู้ที่ลำปลายมาศพัฒนา เป็นเวลา1ปีการศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น